כל ישראל ערבים זה לזה?

ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי. בדין קיימות הגנת לערב לפי שלושה סוגי ערבים: ערב רגיל, ערב יחיד וערב מוגן. נדון באלה באמצעות סיפורה של צילה.

לגילה (שם בדוי) היתה חנות בזכיינות של מותג ידוע בקניון רמת אביב. היא סיפרה לחברתה הטובה צילה, שלצורך הקמת חנות נוספת בקניון ת"א, ברצונה ליטול מהבנק הלוואה של 500,000 ₪ ושהבנק דורש ערב. צילה היססה, אך גילה הרגיעה אותה, ואמרה לה שלא יהיה כל קושי להשיב את ההלוואה, ושהערבות היא דרישה טכנית בלבד.

צילה הגיעה לבנק, ופקידת הבנק דינה הראתה לה היכן לחתום. צילה עשתה כדברה והחתימות נמשכו כדקה.

כעבור תשעה חודשים, קיבלה צילה מכתב התראה מעוה"ד של הבנק. אז התברר שהחנות ברמת אביב נסגרה, ושגילה הגישה בקשה לפשיטת רגל. חנוקה מדמעות, סיפרה לה גילה שהחנות בקניון ת"א לא היתה ולא נבראה, ושמטרת ההלוואה היתה לחלץ אותה מחובות לבנק ומפיגורים, שלא היה ביכולתה לפרוע. היא "התביישה" אז לספר לצילה את האמת.

האם על צילה לשלם לבנק לפי הערבות? תחילה נציג את סוגי הערבים הקיימים בדין.

ערב רגיל: (בן זוג של הנערב, או מי שהוא בעל עניין בתאגיד) – הוא ערב שנהנה רק מההגנות הבסיסיות בדיני ערבות, אך גם כלפיו קיימת חובת גילוי של פרטים עיקריים.

ערב יחיד: הוא כל מי שאינו ערב רגיל (מדובר בד"כ בערבויות "הטובה" של חברים ומשפחה, למעט בן זוג). הוא זכאי לגילוי נרחב של תנאי הערבות בכתב (לפי טופס גילוי שנקבע בתקנות) ובע"פ. הפרת חובת הגילוי כלפיו מזכה אותו בסעד כקבוע בחוק, לרבות אפשרות של ביטול הערבות. בנוסף, ערבותו מוגבלת בסכום, וחייבת להיות לחיוב ספציפי, להבדיל מערבות לכל חוב. גם ריבית הפיגורים שניתן לגבות ממנו היא מוגבלת. עם זאת, ניתן לתבוע ערב יחיד יחד עם הלווה ולא נדרש לפעול תחילה נגד הלווה.

ערב מוגן: הוא ערב רגיל, ובנוסף נדרש שהסכום בחוזה הערבות בינו לבין המלווה אינו עולה על כ – 89 אלף ₪.  לגבי הלוואה למימון דירת מגורים, הסכום מוגבל לכ- 744 אלף ₪.

בנוסף להגנות על ערב יחיד, ערב מוגן ערב רק לחלקו היחסי (במקרה של יותר מערב אחד), ולא ניתן לפעול נגדו, אלא אם מוצו ההליכים נגד הלווה, או אם הלווה בפשיטת רגל, או עזב את ישראל לצמיתות.

בעניינינו, צילה היא ערבה יחידה, אך לא מוגנת וזאת בשל סכום ההלוואה. הבנק לא הסביר לה את פרטי ההלוואה ולא גילה לה מידע רלבנטי, ובכלל זה שמדובר היה בחוב בפיגור, ובחוב שמחליף חוב קיים.

צילה הסתמכה לעניין זה רק על "המידע" שהיא קיבלה מגילה, שבדיעבד התברר שהוא היה רחוק מהמציאות. אומנם, צילה לא ביקשה מהבנק מידע ולא שאלה שאלות, אך עובדה זו אינו פוטרת את הבנק מחובת הגילוי, שחלה עליו לפי מספר דינים.

עם זאת, הדרך לביטול הערבות במקרה מעין זה צפויה להיות לא פשוטה ויקרה. לכן, מומלץ לשקול היטב לפני חתימה על ערבות למי חותמים על מה, ולהתייעץ, רצוי מאוד, לפני מעשה.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, והמסתמך עליו עושה זאת על אחריותו בלבד. בכל מקרה קונקרטי, מומלץ להתייעץ עם עו"ד שעוסק בתחום.