מדיה

גישור ,פתרון ה WIN WIN  !

 אל תרוצו לבית המשפט! ישנו מהלך הרבה יותר יעיל שכדאי לבצע לפני .

כיצד לצאת מחובות כספיים  ?! 

אתם חייבים סכומים גבוהים לבנק – כיצד נכון לפתור את הבעיה?

כיצד נוגע חוק איסור הלבנת הון לאדם מן השורה ?  

חוק איסור הלבנת הון ופגיעה בפעילות עסקית לגיטימית

משא ומתן – באנלוגיה לכלי השחמט  .

שיח על משא ומתן , באנלוגיה לכלי השחמט עם דוגמאות מקראיות .