"חייב על הזמן "

מחלות וחובות, שניהם מאוד לא נעימים, אך לשניהם קיימים פתרונות. בדרך כלל, ככל שמתחילים את הטיפול בחובות שלב מקודם יותר, כך גם הפתרון פחות "כואב".

"סל התרופות" לחובות כולל בעיקר את אלה: פשיטת רגל (פש"ר), הסדרים בהסכמה, הסדרים באמצעות ביהמ"ש, חייב מוגבל באמצעים, וצו תשלומים.

אסביר מושגים אלה בתמצית ואת היתרונות והחסרונות הבולטים ביותר:

פש"ר: הליך זה מיועד לחדל פרעון, שאין ביכולתו לפרוע את חובותיו. החייב נותן לנושים נכסים מסוימים, לרבות תשלומים חודשיים שמבוססים על כושר השתכרותו והוצאותיו, וזאת, לתקופה של 4-5 שנים (לעתים, אפשר להקדים את התשלומים ולקצר את התקופה).

מנגד, החייב  מופטר מחובותיו, גם אם סכום הפרעון הכולל הוא זניח ביחס לחובותיו.

בניגוד להליכים אחרים, הליך מסוג זה אינו דורש הסכמה של הנושים.

לפני פניה להליך פש"ר יש לבחון סוגיות מהותיות, ובהן, דירת מגורים ונכסים אחרים, ירושות, גובה צו השלומים ועוד.

 

הסדרים בהסכמה: נושים, ובמיוחד הנושים המקצועיים, מבינים שלא ניתן לגבות מחייב יותר ממה שיש לו, כמו גם שיקולים אחרים.

אין כמעט מגבלות על סוג ההסדרים שאפשר להגיע אליהם, והכלל הוא שכל מקרה הוא לגופו.

התנאי לכל הסדר הוא הסכמה. ההסדר הוא תוצר של אומנות המו"מ.

 

הסדרים באמצעות ביהמ"ש:

כאשר יש מספר גדול של נושים, ובמיוחד נושים "קשים", אפשר לערוך הסדר, שרוב (גם אם לא כל) הנושים תומכים בו, וזאת באמצעות אישור ביהמ"ש (בד"כ, לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל).

למרות  שהאכסניה המשפטית של הסדר כזה היא במסגרת פקודת פש"ר, מי שעבר הסדר כזה, הוא אינו פושט רגל, ויש בכך משום "ללכת עם (ההפטר) ולהרגיש בלי (פשיטת רגל)".

הסדר כזה דורש מהחייב לשלם לפחות כ- 35% מהחובות לאחר הפחתות ריביות.

 

חייב מוגבל באמצעים:

לגבי חייב שמתנהלים נגדו מספר תיקי הוצל"פ, אפשרי איחוד והכרזת חייב מוגבל באמצעים.

היתרון העיקרי בהכרזה כזו היא איחוד כל התיקים בהוצל"פ לצו תשלומים אחד, שמתחלק בין הנושים, והגנה בפני רוב (אך לא כל) הליכי הגביה בהוצל"פ. לכן זהו, גם כלי יעיל לצורך מו"מ להסדר/ים.

מאידך, פרט לחובות שנכללים בחריג של תיקון 47 לחוק ההוצל"פ (על כך בנפרד), הרי שבניגוד לפש"ר, חובות של מוגבל באמצעים, אינם נמחקים. תיקון 47 הוא חריג, שמאפשר, בחלק מהמקרים, מחיקת חובות גם של חייבים מוגבלים באמצעים.

מעמד חייב מוגבל באמצעים צפוי (בכפוף לחריגים) להתבטל בספטמבר 2018.

 

צו תשלומים:

חייב שיש לו תיק בודד, או מספר קטן של תיקים בהוצל"פ, זכאי לבקש לשלם לפי צו תשלומים, המותאם ליכולתו הכלכלית.

צו התשלומים אינו מוביל לפרעון החוב (אלא אם סכום התשלום מספיק לצורך כך) או למחיקתו.

מאידך, צו התשלומים מגן בפני רוב (אך לא כל) הליכי הגביה בהוצל"פ לכן, זהו גם כלי יעיל לצורך מו"מ להגעה להסדר/ים.

 

לסיכום, הדברים לעיל אינם מהווים ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליהם לצורך פעולה כלשהי. הבחירה בהליך המתאים משתנה מאוד ממקרה למקרה. מה שטוב מאוד בשביל "מנשה", יכול להיות רע מאוד עבור "אפרים".

בירור העבודות הרלוונטיות, והסקת המסקנות, יסייעו לבחור "בתרופה" המתאימה לכל מקרה.

רבים וטובים נקלעו לחובות בעבר ,  ויצאו לדרך חדשה וטובה.

זה אומנם קשה, אך אפשרי !