הירשת וגם התחייבת?!

 האם יורש אחראי לחובות של המנוח?

עניין הייחוס של חובות ליורשים הוא בעייתי מאוד.

ראשית, נתקלתי בבנקים שמתייחסים ליורשים כאילו  היו ערבים לחובות הלקוח ודורשים מהלקוחות לפרוע חוב של המנוח, אף  שלא היו לו נכסים, לעתים במתק שפתיים ולעתים, באיומים כלכליים ומשפטיים ריקים מתוכן.
לעתים, בנקים אף "מכניסים" את היורשים בנעלי בעל החשבון שנפטר, וזאת, באמצעות רישומו "כבעל החשבון", בו קיימות יתרות חובה.
ורחף זאת , בכל המקרים שלקוחות פנו אלי בסוגיה זו לפני מעשה, עלה ביד לפתור את הבעיה, ללא צורך בהליך משפטי כלשהו.
פס"ד ת"א 40500-03-111 ביטון נגד בנק הפועלים  . (לא ייצגתי בתיק זה )

פס"ד עוסק במקרה של אב שכול, שלא היה מיוצג בשלב הרלוונטי, ופרע רק משום מוראו מהבנק את החובות של בנו המנוח, ולמרות שלא חב בהם, ושלא היה שום נכס בעל ערך מהותי בעיזבון.
הבנק החל להטריד אותו בנוגע לחוב ולאחר שאוים כי עליו לפרוע את חוב בנו המנוח, אחרת יידרש לשלם ריביות גבוהות, אולץ לטענתו לשלם את כל החוב של המנוח, תוך שהוא מקבל הלוואה כנגד קרן השתלמות שהייתה לו, ובמועד פרעונה של קרן ההשתלמות נפרעה ההלוואה שנטל.

התובע טוען, כי המנוח לא הותיר אחריו כל נכסים, למעט שני כלי רכב ישנים, שערכם לא עלה על 3,000 ₪ אותם שילם לבנק מזרחי. עוד ציין, כי השקיע בכלי הרכב הללו בשל ערכם הסנטימנטלי, אולם שווים נמוך מאוד.

התובע טוען, כי המנוח לא הותיר אחריו כל רכוש, או נכסים לעיזבון, ובכל מקרה, במועד הרלוונטי כלל לא היה יורש, שכן צו הירושה ניתן מספר חודשים לאחר מכן.

עוד טען, כי הנתבע לא הסביר לו שאינו חייב לשלם, לא הסביר את זכויותיו, וכי החובות אמורים להיות משולמים מנכסי העיזבון, נהפוך הוא, לטענת התובע הנתבע באמצעות מנהל הסניף וסגנו הפחידו אותו ואיימו עליו שעליו לשאת במלוא החוב אחרת יידרש לשלם את החוב בתוספת ריביות.

התובע טוען, כי הוטעה על ידי הנתבע להאמין שעליו לשלם את חובותיו של בנו המנוח, וכי הנתבע ניצל את מצוקתו, כתוצאה מהאבל על מות בנו, ואילץ אותו לפרוע חוב שאינו שלו והוא איננו ערב לו.
הדברים סבוכים יותר עת הלקוח הותיר נכסים שערכם עולה על חובותיו. במקרה כזה, היורשים נדרשים לפרוע את החובות או לוותר על העזבון. יש פתרונות  , כל מקרה לגופו , נדרש להתאים לכל כף רגל את הנעל הנכונה.