גם את/ה יכול/ה להיות שוטר/ת צרכני/ת !

נמחיש מה היא תביעה  ייצוגית  בעזרת דוגמה  ( דמיונית,  דומה למקרים מן המציאות ).

נניח שבנק עמלים , חייב בניגוד לדין, את מיליון לקוחותיו בעמלה של 10 ₪ כל אחד .
לנוכח הסכום הנמוך של העמלה (10 ₪) , ועל אף  הסכום הגבוה של החיוב של כלל הלקוחותת (10,000,000 ש"ח), הרי שלאף לקוח לחוד לא כדאי לעסוק בדרישה להשבת העמלה, וקל וחומר שלא כדאי לו להגיש אפילו לא תביעה קטנה  (סכום האגרה גבוה בהרבה).

לכן, אלמלא חוק תובענות ייצוגיות (החוק), היה הבנק מרוויח את העמלות שלא כדין, ולציבור הלקוחות לא היה פתרון לעניין זה.  יתרה מכך, הידיעה שאין הליך המתאים לתביעות בגין עוולות  בסכומים קטנים, הייתה עלולה לגרום להרתעת חסר מהותית,  ולקיומם של מקרים רבים הדומים לדוגמה שהצגנו.

חוק תובענות ייצוגיות הוא חריג לכלל שאין אדם רשאי לריב את ריבם של מי שלא הסמיכו אותו לכך. גם עו"ד אינו רשאי לייצג את מי שלא הסמיך אותו.
החוק מאפשר לכל אדם לבקש "למנות" את עצמו להיות מעין "מנהיג" (תובע ייצוגי, כלשון החוק) של קבוצה גדולה של נפגעים ולתבוע בשמם, אף שאין לו איתם כל  קשר, זולת עניין הפגיעה מאותו נתבע ייצוגי.

זו גם אחת הסיבות שתביעה ייצוגית מתחילה בבקשה לאישור הגשת תביעתו האישית של התובע הייצוגי כתביעה כייצוגית, לפי הקריטריונים שנקבעו לכך בחוק.
התובע הייצוגי בוחר גם את עוה"ד שמשמש כבא כוחו, ובפועל, מייצג את הקבוצה, וזאת, בכפוף לכך שהבקשה להגשת התביעה כייצוגית מאושרת.

ניתן להגיש תביעות בנושאים המופיעים בתוספת השניה לחוק ואלה עיקרם: נושאים צרכניים, ביטוח, בנקאות, הגבלים עסקיים (מונופולים וקרטלים), מסחר בניירות ערך, מפגעים סביבתיים, הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חלק מהנושאים הקשורים ליחסי עובד מעביד והפלייה בעבודה, השבת מס או אגרה שרשות גבתה שלא כדין, נגישות של בעלי מגבלות, משלוח ספאם, חסכונות פנסיוניים (לרבות קופות גמל וקרנות השתלמות).

תביעות שיכולות להתאים להיות מוגשות כייצוגיות הן בדרך כלל תביעות שמאופיינות בקריטריונים אלה: עילת התביעה האישית היא חזקה והיא אינה מבוססת על טעות/תקלה חד פעמית, קיימת קבוצה הומוגנית גדולה מאוד של תובעים (חברי הקבוצה). ערך התביעה של הקבוצה, לפי אומדנים, הוא גבוה . מדובר בנתבע שיהיה מסוגל לשלם את סכום התביעה אם ייפסק.
לסיכום, כל אדם (לרבות תאגיד), יכול ורשאי לשמש כמעין "שוטר צרכני", ועת הוא מגלה דבר מה לא תקין בנושאים הנזכרים לעיל, אף אם פעוט ערך, רצוי להתייעץ בנושא עם עו"ד שעוסק בתחום. חלק ממטרותיו של החוק הן התרעה צרכנית, ומתן מענה משפטי לעילות תביעה, שהערך הנתבע בגינן עבור כל תובע, הוא נמוך.

מסיבות אלה, עת מתקבלת התביעה, זכאי התובע הייצוגי לגמול מהותי, ובא כוחו  זכאי לשכר טרחה הולם, וזאת, לפי מספר שיקולים שנקבעו בחוק ובפסיקה, שעשויים להגיע לסכומים גבוהים, ללא קשר לסכום התביעה האישית של התובע הייצוגי.

בעניין הדוגמה הדמיונית בתחילת המאמר, פוטנציאל הרווח של התובע ההייצוגי ובא כוחו בגין תביעה ייצוגית כמו זו נגד "בנק העמלים", בהנחה שתתקבל על ידי בית המשפט, עשוי להגיע לכדי מיליוני ש"ח.